Start

Leg psykolog
Annika Rosenqvist Brage

Psykologisk behandling och psykoterapi

Besväras du av psykiskt lidande, symptom och svårigheter? Jag erbjuder kvalificerad psykologisk behandling för att hjälpa dig att hantera svårigheterna och problemen.

Jag erbjuder psykodynamisk och kognitiv beteendeinriktad individuell psykoterapi och parterapi för vuxna. Terapi kan hjälpa dig med bl.a. ångest, oro, depression, stress och utmattning, sömnproblem, livskriser och sorg. Ibland kan svårigheterna handla om relationer eller hur man ser på sig själv, t.ex. negativ självbild, bristande självkänsla, höga krav och perfektionism, svårigheter med känslor eller relationsproblem. Du är även välkommen att ta kontakt om du inte riktigt vet varför du mår psykiskt dåligt och vill få hjälp med att reda ut orsaken till svårigheterna.   

Jag är leg psykolog med specialistutbildning inom psykologisk behandling/psykoterapi, leg psykoterapeut och certifierad schematerapeut samt har lång erfarenhet som psykolog inom både psykiatri och primärvård. 

Utöver psykoterapi erbjuder jag psykologisk rådgivning, föräldrastöd och samtalsstöd vid kriser eller livsomställningar och svåra motgångar. 

Välkommen att kontakta mig och boka en tid! 

Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/ psykoterapi

Psykologlegitimationen som utfärdas av Socialstyrelsen bidrar till en säker och kompetent vård. 

En specialistpsykolog är en leg psykolog som genomfört en specialistutbildning.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut regleras mitt arbete av Socialstyrelsens kriterier för psykologisk och psykoterapeutisk behandling enligt evidensbaserade metoder.  

Jag är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), medlem i psykologförbundet, psykologföretagarna och International Society of Schema Therapy (ISST).  

Alla yrkespersoner inom hälso- och sjukvård som arbetar med psykoterapi har tystnadsplikt, även legitimerad psykolog eller psykoterapeut på privat mottagning.   

Jag använder mig av journalsystemet CT Notes som uppfyller kraven för svenska myndigheter och följer lagar som gäller för integritetsskydd och journalföring bl.a Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen. Bank ID används för autentisering.  

Läs mer om säkerhet och behandling av personuppgifter >>

Tjänster & terapiformer

Psykologisk behandling

Med psykologisk behandling och psykoterapi får du min hjälp att sätta ord på tankar, känslor, upplevelser, beteenden för att förändra beteendemönster och förhållningssätt som inte fungerar.
Läs mer >>

Schematerapi

Få hjälp att bearbeta svåra händelser och känslor. Genom schematerapi kan du skapa förändring genom nya adaptiva beteenden och sätt att förhålla dig till dig själv och i dina relationer.
Läs mer >>

PDT

Få hjälp att skapa ökad kontakt med och kunskap om dig själv och hur du fungerar i relation till andra människor och omvärlden. På så sätt kan du minska psykiska symtom och psykiskt lidande.
Läs mer >>

Parterapi

Jag hjälper er att hitta och bryta negativa, destruktiva mönster i er relation. Detta är vägen till att skapa en trygg relation där ni förstår varandra genom att hitta fungerande sätt att relatera till den andra parten.
Läs mer >>

KBT

Minska psykologiska problem genom en strukturerad metod och ett undersökande samarbete med mig som terapeut genom beteendeanalys. I KBT är hemuppgifter en viktig del av din behandling.
Läs mer >>

Samtalsstöd

Har du gått igenom en kris, står inför en större livsförändring eller har mött stora motgångar? Jag erbjuder både psykologisk rådgivning, föräldrastöd och samtalsstöd. Kontakta mig för att boka ett samtal.
Kontakta mig >>

Behöver du min hjälp?