Hur kan jag hjälpa dig?

Min tjänster och erbjudanden

Skapa träffsäkra kundupplevelser online

Eftersom alla tjänster jag erbjuder utgår från dig och ditt företag så inleder jag alltid med ett samtal där vi gör en övergripande behovsanalys. Det gör det sedan lättare för mig att veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Nedan ser du en beskrivning hur respektive tjänst kan bidra till de kundupplevelser som ditt företag skapar online.

UX design

För dig som vill ha hjälp att skapa en positiv helhetsupplevelse av ditt företag online. Jag hjälper dig med design av varumärke, dina sociala medier, hemsida, kurser eller det som du behöver för att kunna skapa träffsäkra kundupplevelser. Prissättning utifrån behovsanalys, utgår från 650 kr per timme exkl moms.

Digital coachning 1:1

Du tycker kanske att det är roligt att själv designa hemsida och sociala medier. Men du känner att du behöver stöd med helheten eller att arbeta mer strukturerat med kundupplevelsen. Pris per timme är 650 kr exkl moms.

Struktur och strategi

Du känner dig ofta oroad och stressad över vilka sociala medier du behöver synas i. Eller kanske upplever du att det är svårt att få koll på vilka applikationer du behöver i ditt företag. Med en digital strategi och struktur kan du få kontroll och känna dig lugnare. Du vet då vad du behöver göra, när och även varför du gör det. Prissättning utifrån behovsanalys, utgår från 650 kr per timme exkl moms.

Upplevelsekollen

Du önskar få en mer användbar hemsida som besökare gärna återkommer till. Eller ännu hellre att de kontaktar dig. Pris för genomgång av din hemsida, skapande av underlag för användartester 4500 kr exkl moms.

Design av ny hemsida i WordPress

Du vet vad du vill ha men behöver hjälp att skapa hemsidan. Få hjälp med design av ny hemsida med priser från 12800 kr exkl moms för 5-8 sidor.

Vanliga frågor

För att jag ska kunna göra en bra bedömning av priset behöver jag förstå de behov som finns. Jag vill veta mer om dig, ditt företag och dina målkunder. Omfattning på leverans från mig kommer vi sedan gemensamt överens om. 

Vi utgår från en aktuell utmaning som du har i ditt företag och utifrån det hjälper jag dig.

Detta är ett inledande samtal där jag ställer ett antal frågor för att kartlägga hur din situation ser ut idag och vad du önskar uppnå. ett underlag för offert och fortsatt arbete.

Det är en del av syftet med behovsanalysen. Att du ska känna att du vill arbeta med mig och att det känns rätt.