Hur kan jag hjälpa dig?

Min tjänster och erbjudanden

Skapa träffsäkra kundupplevelser online

Eftersom alla tjänster jag erbjuder utgår från dig och ditt företag så inleder jag alltid med ett samtal där vi gör en övergripande behovsanalys. Det gör det sedan lättare för mig att veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Nedan ser du en beskrivning hur respektive tjänst kan bidra till de kundupplevelser som ditt företag skapar online.

Digital coachning 1:1

Du tycker kanske att det är roligt att själv designa hemsida och sociala medier. Men du känner att du behöver stöd med helheten eller att arbeta mer strukturerat med kundupplevelsen. Pris per timme är 800 kr exkl moms, paketpris fem timmar 3600 kr exkl moms.

Struktur och strategi

Du känner dig ofta oroad och stressad över vilka sociala medier du behöver synas i. Eller kanske upplever du att det är svårt att få koll på vilka program du behöver använda i ditt företag. Med en digital strategi och struktur kan du få kontroll och känna dig lugnare. Du vet då vad du behöver göra, när och även varför du gör det. Prissättning utifrån behovsanalys, utgår från 800 kr per timme exkl moms.

Paket träffsäkra kundupplevelser online

För dig som vill ha hjälp att skapa en positiv helhetsupplevelse av ditt företag online. Här ingår coachning, struktur och strategier. Du får koll på vilka sociala medier du ska synas på, hur du når ut och på vilket sätt du kan få följare att bli kunder. Detta kräver ett längre samarbete, då det inte finns en "quick fix". Jag ger dig verktyg, stöd och den hjälp du behöver under 4 månader. Kostnad per månad 4500 kr exkl moms.

Upplevelsekollen

Du önskar få en mer användbar hemsida som besökare gärna återkommer till. Eller ännu hellre att de kontaktar dig. Pris för genomgång av din hemsida, skapande av underlag för användartester 4500 kr exkl moms.

Design av ny hemsida i WordPress

Du vet vad du vill ha men behöver hjälp att skapa hemsidan. Få hjälp med design av ny hemsida med priser från 15 800 kr exkl moms för 5 sidor. I priset ingår: behovsanalys, avstämningar, SEO, design av din hemsida i WordPress, stöd för användartester och support under en månad efter leverans.

Vanliga frågor

För att jag ska kunna göra en bra bedömning av priset behöver jag förstå de behov som finns. Jag vill veta mer om dig, ditt företag, dina utmaningar, visioner och målkunder. Omfattning på leverans från mig kommer vi sedan gemensamt överens om.  Det större paketet är ett fast pris baserat på ca 12 h hjälp per månad. 

Vi utgår från en aktuell utmaning som du har i ditt företag och utifrån det hjälper jag dig.

Detta är ett inledande samtal där jag ställer ett antal frågor för att kartlägga hur din situation ser ut idag och vad du önskar uppnå. ett underlag för offert och fortsatt arbete.

Det är en del av syftet med behovsanalysen. Att du ska känna att du vill arbeta med mig och att det känns rätt.