Att leva hälsosamt idag test inlägg med tips

En bekväm generation – en bekväm livsstil Tack vare vår briljanta hjärna, har vetenskapen lett oss fram till dagens moderna liv.  Vi är nu är den mänskliga historiens främst utvecklade. Men vi är  också den bekvämaste generation, som någonsin vandrat på vår runda planet. Vi har genom teknologi och medicin, skapat levnadsförutsättningar som våra förfäder skulle likställa …

Att leva hälsosamt idag test inlägg med tips Läs mer »